Verksamheten

VERKSAMHETEN

Barnens egna val av aktiviteter grundlägger en känsla av egenvärde, ansvar och självtillit. När barnen upptäcker sammanhang och skaffar sig kunskaper får de förtroende för sin egen förmåga. Det ger en inre harmoni och självständighet.


Under en dag på Solgården kan man se barn som arbetar med praktiska sysslor som t.ex. bakning, putsning, tvättning, dukning, osv. De har även möjlighet att sätta sig in i matematikens grunder genom lek eller språkets mysterier.


I ateljén kan barnen ge uttryck för sin kreativitet genom eget skapande eller förberedda uppgifter. Musik och konst är byggstenar i pedagogiken.


Barn kan och vill mycket mer än vad vuxna tror! När barnen uppmuntras genom anpassad sysselsättning efter mognad och intresse växer de som individer.