Hem

Välkommen till 

Solgårdens Montessoriförskola

Montessori

Kärnan i vår verksamhet hämtar vi från Montessoripedagogiken, i vilken barnets vilja att lära sätts i första rummet.


Läs mer

Mångkulturellt

Vi är en mångkulturell förskola och välkomnar alla, oberoende av nationalitet och härkomst.


Läs mer

Föräldrakooperativ

Solgårdens Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ.Tillsammans bestämmer vi hur verksamheten ska drivas.


Läs mer