Stjärnan 1-3 år

AVDELNING STJÄRNAN

På avdelningen Stjärnan går barn mellan 1-3 år.


6.45 Förskolan öppnar.


8.45 Alla barn ska ha kommit till förskolan.

Montessoripass eller utomhusverksamhet startar.


Frukt serveras på förmiddagen.


10.30 Samling


11.00 Lunch


11.45 Vila


14.00 Mellanmål ute eller inne beroende på väder.


15.00 Lek ute eller inne beroende på årstid och väder.


16.15 Frukt serveras till de barn som är kvar.


17.00 Dagen slut.


OBS!

På torsdagar stänger Solgården 15.45 på grund av personalmöte. Personalmötet är viktigt för både personal och barn. Kontinuerliga personalmöten gör att verksamheten utvecklas och håller en hög kvalitet.

PEDAGOGER


Veronica

Charlotte

Elena 

Narin

Solgårdens Montessoriförskola

Gäststuguvägen 17

724 80 Västerås


021-35 07 09

info@solgardenmontessori.se

Copyright © 2019 Solgårdens Montessoriförskola