Stjärnan 1-3 år

AVDELNING STJÄRNAN

På avdelningen Stjärnan går barn mellan 1-3 år.


6.00 Förskolan öppnar. Barn som kommer innan 7.00 får frukost på Solgården. 


8.45 Alla barn ska ha kommit till förskolan.

Montessoripass eller utomhusverksamhet startar.


Frukt serveras på förmiddagen.


10.30 Samling


11.00 Lunch


11.45 Vila


14.00 Mellanmål ute eller inne beroende på väder.


15.00 Lek ute eller inne beroende på årstid och väder.


16.15 Frukt serveras till de barn som är kvar.


17.00 Dagen slut.