Föräldrar

ENGAGERADE FÖRÄLDRAR

Vi tror på ett aktivt samspel mellan oss och dig som förälder. Engagemang, inflytande och delaktighet är viktiga beståndsdelar på Solgården. Därför driver vi verksamheten i kooperativ form.


Som förälder till barn på Solgården deltar du aktivt genom att antingen vara med i styrelsen eller i en arbetsgrupp.


För nya familjer håller vi föräldraträffar där du får möjlighet att lära känna andra föräldrar och vi berättar om Montessoripedagogiken.


Föräldrarna träffas också två gånger per år för gemensam städdag på Solgården.


Vi använder oss av ett kommunikationsverktyg som heter TYRA förskoleappen och laddas ner som en app till mobil/ipad. Här kan du som förälder följa ditt barns dag på förskolan genom in/utcheckningsinfo och blogg. Under ditt barn får du individuell info om kläder, blöjor, portfolio samt möjlighet att lämna meddelande via en chat. Vi kan inte alltid svara direkt men gör det när det inte tar tid från barnen.


Via TYRA kan du som förälder frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom eller ledighet.