Pedagogiken

Montessoripedagogik

MONTESSORIPEDAGOGIK ÄR

- Att utgå från individen. Väcka barnets nyfikenhet och lust både inom kultur, estetiska och miljömässiga områden.


- Att följa Skolverkets Läroplan LPFÖ 18


På Solgården arbetar vi dessutom efter vår plan mot diskriminering och kränkande behandling samt vår egen kunskapsplan gällande Montessoripedagogiken och Barnkonventionen.


Montessoripedagogiken har fått sitt namn efter Italiens första kvinnliga läkare Maria Montessori, som levde mellan 1870-1952. Hon ägnade hela sitt liv åt forskning och arbete med barn och deras utveckling.


Hon tog fasta på att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje, ivriga att prova på och att lära sig nya saker. Hon fann att barnets utveckling följer ett givet mönster med olika utvecklingsperioder. Det brinnande intresse som i tre- till fyraåringen visar för bokstäver är unikt.Som Montessoripedagog gäller det att ta tillvara dessa perioder.

METODEN

- Solgården ger barnen en lugn och välorganiserad miljö. Något som stimulerar koncentration och skänker trygghet. Detta p.g.a. eget val, av för dem viktiga uppgifter, att sysselsätta sig med.


- Lokalerna är uppdelade i olika kunskapsrum, matematikrum, språkrum, geografirum, rum för sinnesträning, ateljé och barnkök. Inredningen är storleksanpassad till barnen. Barnen har riktiga redskap att arbeta med, t.ex. ugn, tekokare, strykjärn, etc.


- Musik, konst och skapande ger barnen möjlighet till kreativitet och att uttrycka sin unika karaktär.


- Pedagogerna har stor kunskap om barns utveckling, inlärning och omsorgsbehov.


- En serie sinnrika och världsberömda pedagogiska material framforskade av Maria Montessori som barnen fritt får experimentera med. Så undandröjs de hinder som vuxna normalt ställer i vägen för barnets naturliga utveckling.


- För de äldre barnen på Solgården är det naturligt att ta hand om och hjälpa de yngre. Detta stärker deras självbild och kunskaper.


- Barnen får lära sig att ta hänsyn till varandra. Är materialet upptaget får man vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta.