Hem

Välkommen till

Solgårdens Montessoriförskola

Montessori

Kärnan i vår verksamhet hämtar vi från Montessoripedagogiken, i vilken barnets vilja att lära sätts i första rummet.

 

Mångkulturellt

Vi är en mångkulturell förskola och välkomnar alla, oberoende av nationalitet och härkomst.

 

Föräldrakooperativ

Solgårdens Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ.Tillsammans bestämmer vi hur verksamheten ska drivas.

 

Solgårdens Montessoriförskola

Gäststuguvägen 17

724 80 Västerås

 

021-35 07 09

info@solgardenmontessori.se

Copyright © 2015 Solgårdens Montessoriförskola